:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันกิ่วผาวอก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

26 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 26 เมษายน 2565
นำทีมโดย นายพงษ์ศักดิ์ อมรสันติกุล นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ คณะผู้บริหาร ท่าน สท. ประธานกลุ่มชนเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 และผู้มากประสบการณ์หลายท่านได้เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันกิ่วผาวอก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร