:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: หนองแดง

12 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแต่ยังคงปรากฏร่องรอยของหนองน้ำโบราณ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร