:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

23 มี.ค. 2561

รายละเอียด:

วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก บ้านอรุโณทัย "นายณฐภณ เดชไพรขลา" ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๑ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรักและภาคภูมิใจ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ปกครองของบัณฑิตน้อย มาร่วมกันแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร