:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทศนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)

22 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_175_2023_1_28_665166.pdf