:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

7 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร