:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

27 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_179_2023_1_28_764119.pdf

catalogs_file_179_2023_1_28_774276.pdf

catalogs_file_179_2023_1_28_782443.pdf

catalogs_file_179_2023_1_28_790394.pdf

catalogs_file_179_2023_1_28_798831.pdf

catalogs_file_179_2023_1_28_812860.pdf