:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องค่าฝุ่น PM2.5

31 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เครื่องวัด PM2.5กลุ่ม1: ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของพื้นที่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะจ.เชียงใหม่ = 493 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ซึ่งเป็นระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

????สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 กันด้วยนะคะ
????ป้องกันและลดการเกิดปัญหาสุขภาพโรคปอดและโรคระบบเลือดในระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.cmuccdc.org/NH-034 
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ เขตสุขภาพที่ 1 https://www.cmuccdc.org/hpc1

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร