:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ตรวจสอบรายชื่อ/หน่วยเลือกตั้ง ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร kick off เลือกตั้ง ส.ส.66

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ตรวจสอบรายชื่อ/หน่วยเลือกตั้ง ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร!!
..........................................................................................................
ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566
จากสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร