:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลเมืองนะ ขอเชิญชวนผู้ในข่ายเสียภาษีทุกท่าน (เจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า ธุรกิจอื่นๆ) ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร