:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมที่ถูกต้อง

3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเพจ Facebook และแอปพลิเคชัน Line ดังกล่าวเป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_647_55_37_735.pdf