:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: หนองปลาก๊อ

11 เม.ย. 2561

รายละเอียด:

     ก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 มีขนาดความจุน้ำได้ 49,200 ลบ.ม. เป็นน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำผาชัน มากักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคของชาวบ้านนาหวายรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง

เส้นทาง
   เดินทางจามเทศบาลตำบลเมืองนะออกมาทางทิศเหนือเมื่อถึงสถานีตำรวจภูธรนาหวายเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2.3 กม. อยู่ด้าวขวามือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร