:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ติดต่อเรา

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ
เลขที่ 80 หมู่ 7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053-045082-3
โทรสาร (FAX) : 053-045087
โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 080-135-9779
โทรศัพท์มือถือ เหตุด่วน เหตุร้าย : 093-1309946
อีเมล์ : info@muangnalocal.go.th
เว็บไซต์ : www.muangnalocal.go.th 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลเมืองนะ FanPage

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 053-045082

สำนักปลัด           ต่อ 12
กองคลัง              ต่อ 13
กองช่าง               ต่อ 14
กองการศึกษา     ต่อ 18

 

แผนที่เทศบาลตำบลเมืองนะ

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น