:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

14 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_455_15_30_170.pdf