:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๑๕๖๕)

30 ก.ย. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_55_2023_1_28_30901.pdf