:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

5 ก.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_60_2023_1_28_123106.pdf