ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946
สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,758
เดือนที่แล้ว
2,788
ปีนี้
1,758
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
64,069
ไอพี ของคุณ
3.81.172.77


-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปี 2565 
-:- แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานตามม 
-:- ประชาสัมพันธ์เว็บเพจเครื่องมือป้องกันการทุจริต 
-:- การแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน 
-:- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองนะ 
-:- ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
-:- ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ 
-:- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 


ปลูกดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์กร
มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน
ประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองนะ สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี อย่างสุจริตโปร่งใส
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโป่งอาง โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อระะบบประปา บ้านโป่งอาง โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านแกน้อย โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ไตรมาส 4) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 38 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองนะ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านอรุโณทัย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำรู 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านเจียจันทร์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านนาหวาย  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านโล๊ะป่าหาญ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านอรุโณทัย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำรู 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำรู 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม โดยวิธีเฉาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวันิลประชาสัมพันธ์ ธงสัญลักษณ์สีแดง (สามเหลี่ยม) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน ขษ-7019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรองคอและยางในขอบพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผน-5508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้นนาศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในพร้อมเปลี่ยน รถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค-717 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการขัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ -:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง ๓/๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง ๒/๒๕๖๔ 
อุทยานแห่งชาติผาแดง
น้ำตกศรีสังวาลย์
บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง
ถ้ำหมากแกง
หนองปลาก๊อ
ขุนน้ำรู


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เขียงไม้ไผ่
น้ำเสาวรส


มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร