ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946
สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,534
เดือนที่แล้ว
2,833
ปีนี้
21,216
ปีที่แล้ว
22,115
ทั้งหมด
56,144
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91
มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) นายสัญญา ไวยเนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้กับ เทศบาลตำบลเมืองนะ ,รพ.สต.บ้านนาหวาย , รร.บ้านนาหวาย ,รร.เบญจม 2 บ้านน้ำรู และ รร.ตชด.บ้านหนองแขม โดยมีตัวแทนรับมอบของ ณ เทศบาลตำบลเมืองนะ ทางเทศบาลตำบลเมืองนะขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

17 พฤษภาคม 2564

การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน โดยมี นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ วันที่ 7 เมษายน 2564

07 เมษายน 2564

ประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองนะ สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองนะ สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองนะ) ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ทุกคนที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองนะ ในการปฏิบัติหน้าที่วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยชี้แจงขั้นตอนและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตการเลือกตั้งทุกรูปแบบ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองนะเข้าไปเกี่ยวข้อง จะดำเนินการทั้งทางวินัย และคดีอาญา พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุ หากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง 

25 มีนาคม 2564

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี อย่างสุจริตโปร่งใส,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองนะ) นำทีมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี อย่างสุจริตโปร่งใส เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และโทษของการซื้อสิทธิขายเสียง ในฐานะที่ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และสุจริต ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง หากพบเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องให้ประชาชน ร้องเรียนมายังตนได้ 

15 มีนาคม 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยง สร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ โดยมี นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ

11 มีนาคม 2564

ประชุมหารือปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลเมืองนะ

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเมืองนะได้คะแนนประเมิน อยู่ในระดับ D (61.9 คะแนน)  จึงได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน เพื่อนำข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. และข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการอบรมโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นำไปปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน ดำเนินการกรอกข้อมูลการประเมินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาปฏิทินการประเมิน

09 มีนาคม 2564

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน(pm 2.5),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน(pm 2.5) นำโดย นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมหารือแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประชุมหารือแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำโดย นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองนะ

08 มกราคม 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองนะ,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

26 พฤศจิกายน 2563

พ่นสารเคมี ULV ในการฆ่ายุงแก่ เพื่อลดการระบาดไข้เลือดออก บริเวณ หมู่บ้านหนองแขม,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

วันนี้ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)นายนฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ ได้มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้มเทศบาลตำบลเมืองนะ ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมี ULV ในการฆ่ายุงแก่ เพื่อลดการระบาดไข้เลือดออก บริเวณ หมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองนะ

13 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันบ้านโล้ะป่าหาญ,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

วันนี้ ( ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) นำโดยนายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และงานป้องกันฯเทศบาลตำบลเมืองนะได้ร่วมประชุมประจําเดือนหมู่บ้านโล้ะป่าหาญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองนะ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน

10 พฤศจิกายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ

10 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันบ้านน้ำรู,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

วันนี้ ( ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) นำโดยนายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และงานป้องกันฯเทศบาลตำบลเมืองนะได้ร่วมประชุมประจําเดือนหมู่บ้านน้ำรู หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองนะ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน

07 พฤศจิกายน 2563

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

วันนี้ (6พฤศจิกายน2563) นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

06 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

การประชุมคณะทำงาน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

29 ตุลาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (62 รายการ)