ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946
สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
2,534
เดือนที่แล้ว
2,833
ปีนี้
21,216
ปีที่แล้ว
22,115
ทั้งหมด
56,144
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 3 ตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
22 ตุลาคม 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 2 ตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
15 ตุลาคม 2564

ภารกิจประจำสัปดาห์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 ,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
08 ตุลาคม 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 1 ตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
01 ตุลาคม 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 4 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
23 กันยายน 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 3 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
17 กันยายน 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 2 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
10 กันยายน 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 1 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
03 กันยายน 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 4 สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
27 สิงหาคม 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 3 สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
20 สิงหาคม 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 2 สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
06 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ (นายพงษ์ศักดิ์ อมรสันติกุล) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

14 มิถุนายน 2564

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อ ให้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ (นายพงษ์ศักดิ์ อมรสันติกุล) แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

18 พฤษภาคม 2564

ประชุมหารือปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

นายณฐภณ เดชไพรขลา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลเมืองนะ

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเมืองนะได้คะแนนประเมิน อยู่ในระดับ D (61.9 คะแนน)  จึงได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน เพื่อนำข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. และข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการอบรมโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นำไปปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน ดำเนินการกรอกข้อมูลการประเมินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาปฏิทินการประเมิน   

09 มีนาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (22 รายการ)