ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
2,253
เดือนที่แล้ว
3,179
ปีนี้
17,316
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
79,627
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122นายรัฐนันท์ ดิ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์๐๖๒-๓๗๒๘๖๕๘


นายเกรียงศักดิ์ จะอื่อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์๐๙๓-๑๔๖๖๘๗๕


นายเจนชัย แซ่กง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๐๘๕๙๘๗๙


นายนวพล ธรรมบัณฑิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๖๑-๓๒๔๔๖๔๕


นายวิรุฬห์ อภัยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๙๑-๘๕๒๐๓๙๙


นางอรณี อย่าจา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๘๗-๑๘๑๖๐๘๓


นายเอกกร ต้วนเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์๐๘๔-๐๒๐๘๖๖๖


นายสุรชาติ แซ่จาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๖๒-๒๔๗๐๙๗๐


นายวุฒิชัย แซ่ลี่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๖๓-๑๕๑๐๑๒๔


นายพงศกร พัฒฎาพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๘๔๔๘๔๑๖๗๖


นางแอ บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๙๓-๒๒๙๒๑๗๔


นางสุภิน วรรณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๑๑๑๔๒๗๓