ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
659
เดือนที่แล้ว
5,301
ปีนี้
37,358
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
99,669
ไอพี ของคุณ
18.207.136.189


-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 1) เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 "Thailand Smart City Expo 2022." 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทศนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ของ พมจ.เชียงใหม่และนักจิตวิทยา ศาลแขวงเชียงดาว ได้ลงพื้นที่บ้านแกน้อย เพื่อติดตามครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565
ข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันกิ่วผาวอก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งบ้านโป่งอาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไชยา 1 ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน 2565) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์บ้านหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง (ปรับดิน-ถมดิน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรินหลวง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจียจันทร์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองนะ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาหวาย (หย่อมบ้านรินหลวง) 2 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านนาหวาย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาหวาย (หย่อมบ้านรินหลวง) 1 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหวาย 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สามัคคี 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โซล่าเซลล์ (ไฟกิ่ง) บ้านนาหวาย (หย่อมบ้านรินหลวง) 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดสวนหย่อมในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถกระบะพยาบาล หมายเลขทะเบียน ขค-๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถพร้อมเปลี่ยน รถยนต์ฟอร์ด ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน งล-๖๑๔๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน งล-๖๑๔๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๘๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง จ้างจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้พยาบาลฉุกเฉินแบบกระบะ หมายเลขทะเบียน งบ-1579 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
อุทยานแห่งชาติผาแดง
น้ำตกศรีสังวาลย์
บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง
ถ้ำหมากแกง
หนองปลาก๊อ
ขุนน้ำรู


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เขียงไม้ไผ่
น้ำเสาวรส


มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร