ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
173
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
3,197
ปีนี้
22,016
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
84,327
ไอพี ของคุณ
34.236.192.4
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ 256422 พ.ย. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)26 ต.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล25 ส.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๔22 ก.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๔ 7 ก.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 28 ธ.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓24 ก.ค. 2563
8รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256329 มิ.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)12 มิ.ย. 2562
10แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-256512 มิ.ย. 2562
11ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๑๕๖๑27 เม.ย. 2561

1