ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
171
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
3,197
ปีนี้
22,016
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
84,327
ไอพี ของคุณ
34.236.192.4
ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)30 เม.ย. 2565
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)30 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ 256526 เม.ย. 2565
4ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)8 เม.ย. 2565
5มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 ม.ค. 2565
6รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256529 ต.ค. 2564
7รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)5 พ.ค. 2564
8รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)5 พ.ค. 2564
9รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
10ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)22 เม.ย. 2564
11รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลเมืองนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256326 พ.ย. 2563
12รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256417 พ.ย. 2563
13รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)14 ก.ค. 2563
14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)14 ก.ค. 2563
15การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน8 มิ.ย. 2563
16การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25638 มิ.ย. 2563
17การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256312 ธ.ค. 2562
18มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย3 ธ.ค. 2562
19ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)23 ม.ค. 2562

1