ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
173
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
3,197
ปีนี้
22,016
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
84,327
ไอพี ของคุณ
34.236.192.4
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 256416 มิ.ย. 2564
2มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256415 มิ.ย. 2564
3มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 256415 มิ.ย. 2564
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 256415 มิ.ย. 2564
5มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 256415 มิ.ย. 2564
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256414 มิ.ย. 2564
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256414 มิ.ย. 2564
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 256414 มิ.ย. 2564
9นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส25 ก.พ. 2562
10มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก23 ม.ค. 2562
11มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี22 ม.ค. 2562
12มาตรการป้องกันการรับสินบน21 ม.ค. 2562
13มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต18 ม.ค. 2562
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 ม.ค. 2562
15มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล16 ม.ค. 2562
16มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม16 ม.ค. 2562
17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 ม.ค. 2562
18นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี1 ต.ค. 2561

1