ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
172
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
3,197
ปีนี้
22,016
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
84,327
ไอพี ของคุณ
34.236.192.4
ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒) เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๔๖๕27 ธ.ค. 2564
2แผนกานใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔30 ก.ย. 2564
3รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 312 ก.ค. 2564
4แผนกานใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔ ) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕30 มิ.ย. 2564
5รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 219 เม.ย. 2564
6แผนกานใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓ ) เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕24 ก.พ. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 114 ม.ค. 2564

1