ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
178
เมื่อวานนี้
195
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
3,197
ปีนี้
22,016
ปีที่แล้ว
27,383
ทั้งหมด
84,327
ไอพี ของคุณ
34.236.192.4
1
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
05 กรกฎาคม 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๓",เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
04 กรกฎาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
01 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
19 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
29 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
07 เมษายน 2565

ขอความร่วมมือประชานงดหรือชะลอการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเมืองนะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
26 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน Work From Home,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
21 มกราคม 2565

การปรับแก้ไขข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
???? ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทราบถึง การปรับแก้ไขข้อมูล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อท่านได้รับหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์(ภ.ด.ส.3)ห้องชุด (ภ.ด.ส.4)
และท่านได้ทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่แจ้งประเมิน
หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง
????????ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ????????
เช่น
✅มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
✅มีการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน แก้ไขกรรมสิทธิ์การครอบครองสิ่งปลูกสร้าง
✅มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้า
✅ขอแก้ไขอายุสิ่งปลูกสร้าง
หรือ ขอแก้ไข รายการอื่น ที่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินในการแจ้งประเมินเปลี่ยนแปลง เพื่อสิทธิ์ ประโยชน์ของท่าน
กรุณา ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ภายในปี 2564 นี้ พร้อมเตรียมเอกสาร เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
เช่น
????สำเนาโฉนดที่ดิน
????สำเนาทะเบียนบ้าน
????สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ติอต่อสอบถาม เพิ่มเติม
☎ 093-1344405 , 053-045082 ต่อ 22
Facebook Fanpage : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองนะ
หรือ สแกน QR CODE ที่แนบท้ายหนังสือ หรือ @629idvvk
20 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
09 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเมืองนะ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th
01 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy),เทศบาลตำบลเมืองนะ,muangnalocal.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ

เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

01 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (157 รายการ)